Vrienden van de Walburgiskerk

Vereniging Vrienden Walburgiskerk Zutphen, Kerkhof 3, 7201DM Zutphen;

email: vrienden@walburgiskerk.nl / website www.walburgiskerk.nl

Bank (IBAN) NL30 RABO 0340 1097 42


In februari 2019 is de vriendenvereniging van de Walburgiskerk opgericht. Als u lid wilt worden klik dan op “Aanmeldformulier Vrienden”;

print het formulier vervolgens uit, vul deze in en stuur het ondertekend op per email als gescande bijlage naar vrienden@walburgiskerk.nl; of stuur het formulier ondertekend en wel per post op naar Kerkhof 3, 7201DM Zutphen.

klik op de volgende links om de documenten te lezen (in de leesmodus klikt u nog een keer voor het printmenu):

Aanmeldformulier Vrienden Walburgiskerk Zutphen 03-10-2019

Folder Vereniging Vrienden Walburgiskerk Zutphen

Huishoudelijk Reglement Vereniging Vrienden Walburgiskerk Zutphen

Beleidsplan Vereniging Vrienden Walburgiskerk 2019-2023

Privacyverklaring Vereniging Vrienden Walburgiskerk Zutphen 26-09-2019


Algemene Ledenvergadering 15 oktober 2020

de stukken voor de vergadering kunt u hieronder aanklikken, lezen en/of uitprinten:

agenda ALV 15 okt 2020, verslagen def

verslag ledenvergadering 10-10-2019 def

jaarverslag 2019 def

Financieel jaarverslag 2019 (1)

Begroting 2020 pdf (1)

verklaring kascommissie 2019