Over de Walburgiskerk

 

De Walburgiskerk is de grote kerk aan het ’s Gravenhof in Zutphen. Ze behoort tot de Top 100 der Nederlandse UNESCO-monumenten en wordt gerekend tot de tien mooiste kerken van Nederland.  De oudste delen van de kerk dateren uit de elfde eeuw. Tot 1591 was de Walburgiskerk een katholieke kerk. Na de reformatie was het de hoofdkerk van de hervormde gemeente. In 2016 droeg de Protestantse Gemeente Zutphen de kerk over aan de Stichting Oude Gelderse Kerken. Om een sluitende en voor het onderhoud van de kerk lonende exploitatie te verkrijgen is toen de Stichting Walburgiskerk Zutphen opgericht. De kerk is eind negentiende eeuw ingrijpend gerestaureerd onder leiding van de architect P.J.H. Cuypers. Tussen 1970 en 1988 vonden diverse restauraties plaats. Sinds de meest recente verbouwing (2018) is de kerk het gehele jaar geopend voor publiek. Ook kan de kerk gehuurd worden voor diverse gelegenheden.De Walburgiskerk herbergt vele schatten, waaronder een kaarsenkroon uit 1395, een koperen doopvont uit 1527, de unieke middeleeuwse kettingbibliotheek De Librije uit 1564 en het Hendrick Baderorgel uit 1643, dat hoort tot de top 5 orgels van ons land.De Walburgiskerk is onderdeel van het Grootste Museum van Nederland, een initiatief van het Museum Catharijneconvent in Utrecht om het religieuze erfgoed van Nederland onder de aandacht te brengen.

800 jaar bouwgeschiedenis

In de dertiende eeuw werd deze kerk verbouwd in Keulse Romano-Gothiek. Het koor en de transepten werden overwelfd en het schip werd nieuw gebouwd. In de veertiende eeuw werden kooromgang en Raadskapel gebouwd. In de vijftiende eeuw werden eerst de zijschepen en later de dwarskapellen gebouwd. Tenslotte ontstond aan de noordzijde het Mariaportaal. In de zestiende eeuw (1561) werd de Librije toegevoegd. Vanaf 1591 wordt de reformatie ingevoerd en de kerk protestants. In 1637 kreeg de toren de huidige barokke spits. Deze is na de torenbrand van 1948 opnieuw opgebouwd. De kerk is eind negentiende eeuw ingrijpend gerestaureerd onder leiding van de neogotische architect P.J.H. Cuypers.

Na de Tweede Wereldoorlog is de oorlogsschade hersteld. Van 1970 tot 1998 is de kerk opnieuw gerestaureerd. De kerk is eigendom van de Stichting Oude Gelderse Kerken.

Torenhoog

Benieuwd naar het uitzicht vanaf onze toren?Vier jaar lang hebben we foto’s gemaakt op verschillende momenten en vanuit verschillende standpunten. Die momenten hebben we in een compilatie opgenomen. Dat is leuk, maar zelf mee naar boven is nog veel leuker. Kijk mee vanaf de toren.

Klik hier  voor onze kernwaarden.