Home

Help de Walburgiskerk de vlag uit te hangen!

Het bestuur van de Vereniging Vrienden Walburgiskerk Zutphen is een actie gestart om er voor te zorgen dat voortaan ook in april en mei de vlag uit kan bij de toren van de Walburgiskerk.

In de periode april – mei broedt al jaren in de top van de toren een paar slechtvalken. De slechtvalk is in Nederland een beschermde vogel. De huidige vlaggenmast van de toren zit vlak bij het nest van de slechtvalken. Wanneer de vlag zou worden uitgehangen is de kans groot dat de slechtvalken worden opgeschrikt en het nest en de eieren achterlaten. Wanneer een extra vlaggenmast zou worden geplaatst op een lager gelegen gedeelte van de toren kan de vlag worden uitgehangen zonder de slechtvalken te verstoren en kan voor alle Zutphenaren de vlag te zien zijn op 27 april, 4 mei en 5 mei. Elk jaar krijgt de Walburgiskerk vragen waarom op deze dagen niet wordt gevlagd.

Om de grote vlag van 6 meter toch van de toren te kunnen laten wapperen is een stevige vlaggenmast nodig. De kosten daarvan bedragen ca. € 2000. De vrienden van de Walburgiskerk  willen het met hun actie mogelijk  maken die extra vlaggenmast aan te brengen. U kunt die actie op twee manieren steunen. De eerste is een gift over te maken naar rekening NL30RABO0340109742 t.n.v. Ver. Vrienden Walburgiskerk onder vermelding ‘Vlaggenstok’. De tweede is door lid te worden van de Vriendenvereniging voor € 25 per jaar. Zie de pagina Vrienden van de Walburgiskerk hoe u lid kunt worden of haal de folder af in de kerk, die weer van dinsdag tot en met zaterdag is geopend. Een deel van de contributie wordt dan besteed aan de aanschaf van de vlaggenmast.

Overigens zijn dit jaar de eieren, mogelijk vanwege de koude lente, helaas niet uitgekomen. De verwachting is dat het slechtvalken paar volgend jaar weer de Walburgistoren zal uitzoeken als broedplaats.

Lees ook het krantenartikel hier


Donderdag 25 november gaan de Walburgiskerk en Librije om 12.30 uur open voor bezoekers.
Vrijdag 26 november zijn de Walburgiskerk en Librije de gehele dag gesloten voor bezoekers.

Kijk voor meer openingstijden en toegangstarieven van de Walburgiskerk bij Bezoek.


De Walburgiskerk zoekt nieuwe vrijwilligers voor bijvoorbeeld de balie en toezicht. Kijk bij Vacatures voor meer informatie.


  • De kapittelkerk stamt uit de 13e eeuw en geldt als één van de 10 grootste en mooiste kerken in Nederland.
  • Unieke collectie mooi gerestaureerde gewelf-, pilaar- en wandschilderingen.
  • Gebouwd op restanten van Romaanse kerk gebouwd in de 11e eeuw door de bisschop van Utrecht naar het model van andere Utrechtse kerken. Boven het huidige koor en de wanden van de transepten zijn daar nog delen van bewaard gebleven.
  • De kerk heeft twee librijes (leeszalen); waaronder één van de laatste Kettingbibliotheken in Europa.
  • In de schitterende Walburgiskerk in Zutphen staat het beroemde Henrick Bader orgel. Met zijn prachtige renaissanceklanken en zijn laat barokke toevoegingen behoort het tot de fraaiste orgels van Nederland.

Openingstijden en bereikbaarheid

V e i l i g  B e z o e k

Wij zijn open voor bezoek! Vanaf 6 november heeft iedereen vanaf 13 jaar een Coronatoegangsbewijs nodig. Dit kan een negatieve testuitslag zijn, een vaccinatiebewijs of een bewijs van herstel van Corona. Bij de entreebalie scannen wij uw QR-code. Daarnaast vragen wij u vriendelijk de basisregels en aanwijzingen van het personeel te volgen.

  • Blijf thuis bij klachten, ook als u al gevaccineerd bent
  • Geef elkaar de ruimte. 1,5 meter is een veilige afstand
  • U mag een mondkapje dragen, maar het is niet verplicht

Rondleidingen

De rondleidingen door de kerk en Librije zijn mogelijk. Wel geldt een maximum groepsgrootte van 6 bezoekers per rondleiding.

Audiotour

De audiotours zijn beschikbaar, we desinfecteren ze voor gebruik en zorgen voor schone oor hoesjes.


O p e n i n g s t i j d e n

 

de Walburgiskerk en de Librije zijn open!

maandag      –   gesloten
dinsdag         –   11.00 – 15.00 uur
woensdag    –   11.00 – 15.00 uur
donderdag   –   11.00 – 15.00 uur
vrijdag            –   11.00 – 15.00 uur
zaterdag        –   11.00 – 15.00 uur
zondag           –   gesloten

NB:
Donderdag 25 november gaan de Walburgiskerk en Librije om 12.30 uur open voor bezoekers.
Vrijdag 26 november zijn de Walburgiskerk en Librije de gehele dag gesloten voor bezoekers.

de TOREN

De toren is gesloten. Voor groepen vanaf 8 personen is het mogelijk om op gereserveerde tijdstippen rondleidingen te krijgen. Voor meer informatie neemt u contact op met info@walburgiskerk.nl


 

T o e g a n g s p r i j z e n

Bezoek kerk met gratis audiotour:

  • Volwassenen: € 4,00
  • Vrienden:  gratis
  • Kinderen tot en met 15 jaar: gratis
  • Vriendenloterij / VIPpashouders: gratis

Rondleiding met gids door kerk & Librije:

  • Volwassenen: € 8,00
  • Vrienden: € 4,00
  • Kinderen tot 15 jaar: € 4,00
  • Vriendenloterij / VIPpashouders: € 4,00

Bezoek kerk & toren:

  • Volwassenen: € 5,00
  • Vrienden: € 3,00
  • Kinderen tot 15 jaar: € 3,00
  • Vriendenloterij / VIPpashouders: € 3,00

Rondleiding met gids door kerk & Librije & bezoek toren:

  • Volwassenen: € 10,00
  • Vrienden: € 6,00
  • Kinderen tot 15 jaar: € 6,00
  • Vriendenloterij / VIPpashouders: € 6,00

Een museumkaart is niet geldig.

Door entree te betalen maakt u het mogelijk om de Walburgiskerk te onderhouden. Hierdoor blijft deze unieke locatie toegankelijk voor het publiek. Dank u wel.


R o n d l e i d i n g e n

Om kwart over het hele uur, elk uur,  tijdens openstellingstijden, start er een rondleiding door de Walburgiskerk en Librije. De groepsgrootte is maximaal 6 personen, zodat er voldoende afstand gehouden kan worden.


G r o e p s r o n d l e i d i n g e n

Voor groepen is het mogelijk om op gereserveerde tijdstippen rondleidingen te krijgen. Voor meer informatie neemt u contact op met info@walburgiskerk.nl


B e r e i k b a a r h e i d

Voor informatie over parkeergelegenheden kunt u kijken op Parkeren in Zutphen


F a c e b o o k

Bezoek en ‘like’ ook de facebookpagina van de Walburgiskerk. Daar vermelden wij extra openstellingen en bijzondere gelegenheden.