7 augustus t/m 28 oktober: Copernicus: de omwenteling

Nicolaas Copernicus was een wiskundige en astronoom die een heliocentrisch model van het universum formuleerde waarbij de zon, in plaats van de aarde, in het centrum werd geplaatst. De uitgave van Copernicus’ boek, ‘Over de omwentelingen van de hemellichamen, net voor zijn dood in 1543 verschenen, wordt beschouwd als een grote gebeurtenis in de wetenschapsgeschiedenis en droeg bijzonder veel bij aan de wetenschappelijke revolutie. 475 jaar na zijn dood is het een mooi moment middels een expositie aandacht aan deze bijzondere persoon te besteden en te proberen de tijdsgeest van weleer te laten herleven. 

Copernicus werd geboren en stierf in Koninklijk Pruisen, een regio van het Koninkrijk Polen sinds 1466. Copernicus had een doctoraat in canoniek recht en was, alhoewel zonder diploma’s, een arts, polyglot, geleerde van de klassieke oudheid, vertaler, gouverneur, diplomaat en econoom die in 1517 een kwantiteitstheoriebedacht, een belangrijk concept in de moderne economie, en vóór Gresham een versie van de wet van Gresham formuleerde in 1519. Het in 1996 ontdekte chemisch element copernicium is naar hem genoemd.

475 jaar na zijn dood is het een mooi moment middels een expositie aandacht aan deze bijzondere persoon te besteden en te proberen de tijdsgeest van weleer te laten herleven.
En dat alles in de Walburgiskerk in Zutphen, van 7 augustus t/m 31 oktober.

Aanvullende informatie